Verlies van plezier komt vaak voor bij jongeren en jong volwassenen. Maar liefst 1 op de 5 jongeren kent periodes waarin geen plezier meer wordt beleefd aan dingen die eerder wel als plezierig werden ervaren. Als het niet meer lukt om plezier te beleven, is dat bijzonder akelig en geeft het het gevoel eenzaam te zijn en geïsoleerd van de rest van de wereld. Er is tot nu toe weinig bekend over verschillende vormen van plezier verlies en hoe vaak deze vormen voorkomen in de bevolking. Dit willen we onderzoeken in een grote groep jongvolwassenen in de leeftijd van 18-24 jaar door middel van een online vragenlijst.

Meer weten

Het Onderzoek

Als je mee wilt doen aan dit onderzoek, word je gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 50 minuten. De vragenlijst bevat onder andere vragen over je dagelijkse bezigheden, gevoelens en plezier. Voor het invullen van deze vragenlijst ontvang je een vergoeding. Naast deze online vragenlijst willen we nog verder onderzoek doen bij een kleinere groep mensen. Voor dit tweede deel ontvangen deelnemers een aantrekkelijke beloning. Als je geïnteresseerd bent in deelname aan dit tweede deel van het onderzoek kan je dat aangeven bij de inschrijving. Als je in aanmerking komt voor het tweede deel van het onderzoek zullen we contact met je opnemen en je hierover informatie geven. Op grond van die informatie beslis je of je hier wel of niet aan mee wilt doen.

Aanmelden

Het onderzoek is inmiddels afgerond, je kunt dus niet meer deelnemen. De resultaten van het onderzoek zullen te zijner tijd op de website geplaatst worden!

Ons Team

Prof. Tineke Oldehinkel

Ik ben als hoofdonderzoeker eindverantwoordelijk voor dit bijzondere project. Wat maakt dat normale stemmingsschommelingen kunnen omslaan in langdurige ontregeling van de stemming en omgekeerd? Deze vraag boeit me enorm en vormt de basis van mijn onderzoek.

Dr. Eeske van Roekel

Ik ben als senior onderzoeker betrokken bij dit project. Ik ben vooral geïnteresseerd in de invloed van de sociale omgeving op het ervaren van plezier.

Dr. Esther Nederhof

Ik ben als senior onderzoeker betrokken bij dit project. Ik wil graag onderzoeken of er een relatie is tussen voeding en verlies van plezier.

Dr. Charlotte Vrijen

Ik ben als junior onderzoeker binnen dit project erg benieuwd welke relaties tussen leefstijl en verlies van plezier we gaan vinden. Meer specifiek onderzoek ik of de snelheid waarmee jongeren emoties van anderen kunnen herkennen samenhangt met verlies van plezier.

Drs. Vera Heininga

Ik ben junior onderzoeker binnen het VICI project 'No Fun, No Glory'. Ik hoop een enthousiaste en sprankelende bijdrage te kunnen leveren aan ons project, en ben met name benieuwd naar het motivationele aspect van plezierverlies.

Drs. Maurits Masselink

Ik werk als junior onderzoeker aan dit project waarbij ik mij in mijn onderzoek richt op zelfbeeld en verlies van plezier.

Drs. Tom Bak

Ik coördineer de dataverzameling van het onderzoek. Ik ben erg benieuwd of we in staat zijn belangrijke kennis te vergaren over het herstel van plezierverlies.

Grejanne

Ik studeer Toegepaste Psychologie aan de Hanze Hogeschool en loop stage bij het No Fun No Glory project. Ik wil graag onderzoeken op welke gebieden jongeren verlies van plezier ervaren.

Sanne

Ik studeer Toegepaste Psychologie en loop stage bij het No Fun No Glory project. Ik ben met name benieuwd of er verschillen zijn in verlies van plezier tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende opleidingsniveaus.

Contact

Planning

 • 2015

  Start project

  In februari is het onderzoek van start gegaan.

 • 2015

  Eerste resultaten

  De eerste resultaten verwacht.

 • 2016

  Einde project

  In 2016 zullen de laatste metingen plaatsvinden en zal het project eindigen.

Twitter