Domains Of Pleasure Scale (DOPS) 


De Domains Of Pleasure Scale (DOPS) is binnen het No Fun No Glory project ontwikkelde vragenlijst. Anders dan andere vragenlijsten meet de DOPS niet alleen de mate van plezier, maar ook in hoeverre er sprake is van verlies van plezier. Bovendien kan met deze vragenlijst plezier en plezierverlies worden onderzocht in vier verschillende domeinen: sociaal, seksueel, perceptueel, en persoonlijke ontwikkeling. De DOPS is vrij te gebruiken voor iedereen en kan hier beneden gedownload worden.

De DOPS was aanvankelijk ontwikkeld om onderscheid te maken in plezier  in drie dimensies, namelijk, plezierbeleving op het moment zelf, verheugen, en motivatie om plezierige dingen te krijgen of ervaren. Na een aantal versies van de DOPS getest te hebben bleek echter dat de resultaten onvoldoende aantoonden dat plezierbeleving op het moment zelf, verheugen, en motivatie om plezierige dingen te krijgen of ervaren, van elkaar te onderscheiden waren. De validiteit van de verschillende dimensies was dus onvoldoende aangetoond. We hebben daarom besloten om alleen de vragen die gaan over plezier op het moment zelf te behouden in de DOPS. We willen wel transparant zijn over wat we geprobeerd hebben en wat de uitkomsten waren. Een document waarin we dat uitgebreid beschrijven kan daarom hieronder gedownload worden (het document is in het Engels). 

Download DOPS

DOPS Nederlandse versie

DOPS Engelse versie

DOPS verheugen & motivatie

© 2017 No Fun No Glory. Website gerealiseerd door